Terapie kwantowe w pracy z emocjami

Uczestnicy zajęć o terapiach kwantowych Krzysztofa Brzostowskiego

Terapie kwantowe – Krzysztof Brzostowski i Renata Bujalska